บริษัท วัน อินโนเทค จำกัด

ONE INNOTECH CO., LTD.

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัท วันอินโนเทค จำกัด เล็งเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน ทั้งยัง มีความต้องการที่จะนำพลังงานสะอาดทนแทนมาปรับใช้ จึงได้นำเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ไม่ว่าจะเป็น ระบบ บริหารจัดการกล้องวงจรปิด, ระบบวิเคราะห์ประมวลผลภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI) รวมถึง ระบบ บริหารจัดการทรัพย์กรต่าง ๆ และระบบการบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน เป็นต้น โดยทางบริษัท เราได้ค้นหาและนำแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและล้ำสมัยจากทุกมุมโลก เพื่อมาให้บริการท่านใน Safe and Save City

PRODUCT & SERVICE

สินค้าและบริการ

VMS (Video Management System)

ระบบบริหารจัดการกล้องวงจรปิด

Video Analytic

ระบบวิเคราะห์ภาพ

Video Wall System

ระบบบริหารจัดการแสดงผลภาพ

Access Control System

ระบบบริหารควบคุมการเข้า - ออก

On Grid

ระบบออนกริด

Off Grid

ระบบออฟกริด

Hybrid

ระบบไฮบริด

EV Charger

สถานีชาร์จ รถไฟฟ้า

Smart Pole

เทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และพลังงานสะอาด